• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

1.nodaļa. Kriminālprocesa pamatnoteikumi (1.-5.pants)

21.06.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-99/2016 Akcīzes nodokļa iekasēšanas nosacījumi un ar kontrabandu valstij nodarītā kaitējuma kompensācija

Lejupielādēt