• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

18.nodaļa. Procesuālie termiņi (312.-317.pants)

08.09.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-509/2016 Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņa aprēķināšana, ja tiesas nolēmuma noraksts procesā iesaistītajai personai nosūtīts elektroniski

Lejupielādēt