• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

13.nodaļa. Piespiedu līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi (241.-249.pants)

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020 Izvairīšanās pildīt procesuālos pienākumus konstatēšana un drošības līdzekļa grozīšanas izvērtējums

Lejupielādēt