• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

13.nodaļa. Piespiedu līdzekļu piemērošanas vispārīgie noteikumi (241.-249.pants)

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2020

Lejupielādēt

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2018

Lejupielādēt

25.07.2006. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-517/2006

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma Pārejas noteikumu 6.punktu drošības līdzeklis, kurš nav paredzēts Kriminālprocesa likumā, ir jāmaina uz citu šajā likumā paredzētu.

Lejupielādēt