• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

12.nodaļa. Rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem un dokumentiem (235.-240.pants)

27.02.2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-119/2018 Galīgā rīcība ar lietiskajiem pierādījumiem norādāma tiesas nolēmumā un pamatojama ar konkrētu likuma normu

Lejupielādēt