• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

11.nodaļa. Speciālās izmeklēšanas darbības (210.-234.pants)

30.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-36/2019 Speciālā izmeklēšanas eksperimenta tiesiskuma izvērtējums un tā rezultātā iegūto pierādījumu pieļaujamība pierādīšanā

Lejupielādēt