• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

10.nodaļa. Izmeklēšanas darbības (138.-209.pants)

07.11.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-325/2019 Uzrādīšanā atpazīšanai pēc fotogrāfijām iegūto ziņu pieļaujamības pierādīšanā izvērtēšana

Lejupielādēt

19.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-212/2019 Ekspertīzes noteikšana lietas iztiesāšanas laikā pēc kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma

Lejupielādēt

10.04.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2019 Pieaicinātais eksperts

Lejupielādēt

29.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-10/2019 Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūto ziņu fiksēšana un to ticamības pārbaude

Lejupielādēt