• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VII nodaļa. Nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības

11.02.2016. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-94/2016 Brīvības atņemšanas soda noteikšanas neiespējamība nepilngadīgajam par kriminālpārkāpumu un mazāk smagu noziegumu

Lejupielādēt