• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VI nodaļa. Atbrīvošana no kriminālatbildības un soda

13.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2020 Kriminālatbildības noilguma piemērošana personai, kas izdarījusi slepkavību pastiprinošos apstākļos laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālkodekss

Lejupielādēt