• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

V nodaļa. Soda noteikšana

30.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-354/2020 Vainīgā personību raksturojošo apstākļu izvērtējums soda noteikšanā

Lejupielādēt

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020 Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

Lejupielādēt

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020 Nosacītas notiesāšanas piemērošanas apstākļu izvērtējums

Lejupielādēt

08.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/2020 Brīvības atņemšanas soda piemērošana personai ar invaliditāti, kurai indicēti asistenta pakalpojumi

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2020 Galīgā soda noteikšana no ārvalsts izdotai personai

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2020 Atbildību mīkstinošo apstākļu ņemšana vērā, nosakot soda mēru par konkrētu noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt