• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

III nodaļa. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību.

07.03.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr.SKK-105/2019 Nepieciešamā aizstāvēšanās un tās robežu pārkāpšanas izvērtējums

Lejupielādēt