• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

2018. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2018 Soda noteikšana par noziedzīgiem nodarījumiem, kuru izdarīšanas laiks pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nav noskaidrots

Lejupielādēt