• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XXIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā

04.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-221/2020 Krimināllikuma 329.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (neizpaužamu ziņu izpaušana) priekšmets

Lejupielādēt

24.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2020 Būtisks kaitējums Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Lejupielādēt