• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XXIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2020 Krimināllikuma 309.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (Nelikumīga vielu un priekšmetu nodošana personām un saņemšana no personām, kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas un ieslodzījuma vietās) subjektīvā puse – tiešs nodoms

Lejupielādēt