• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XXI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību

14.07.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-359/2020 Narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšana transportlīdzekļa vadītājam, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 262.panta pirmās daļas

Lejupielādēt

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2020 Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

Lejupielādēt

21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020 Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

Lejupielādēt