• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību

29.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2020 Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

Lejupielādēt

29.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2020 Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

Lejupielādēt