• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XVIII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020 Piesavināšanās, kas izdarīta, pārkāpjot pilnvarotāja norādījumus saistībā ar izsniegto pilnvarojumu

Lejupielādēt

23.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/2020 Krimināllikuma 179.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – piesavināšanās – sastāvs

Lejupielādēt

21.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-85/2020 „Uzticēta vai pārziņā esoša manta” Krimināllikuma 179.panta izpratnē

Lejupielādēt

17.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2020 Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā atbildība par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un svešas mantas tīšu bojāšanu un šo noziedzīgo nodarījumu priekšmeta vērtības noteikšana

Lejupielādēt

14.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2020 Piedraudējums izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo vai viņa tuviniekiem Krimināllikuma 183.panta izpratnē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2020 Laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieroci

Lejupielādēt