• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XVII nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2019 Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo

Lejupielādēt

2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2019 Bērna uzraudzības nenodrošināšana kā vardarbība pret nepilngadīgo Krimināllikuma 174.panta izpratnē

Lejupielādēt