• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību, godu un cieņu

10.03.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2015 Krimināllikuma 152.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir formāls un tā esamība nav saistāma ar nelikumīgas brīvības atņemšanas ilgumu

Lejupielādēt