• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XIX nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā

04.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2020 Izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

27.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/2020 Līdzekļu, kas iegūti Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma rezultātā, legalizēšana

Lejupielādēt

12.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2020 Cigarešu kā muitošanai pakļauto preču pārvadāšanas un glabāšanas mēģinājums

Lejupielādēt

22.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2020 Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses izvērtēšana

Lejupielādēt

22.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2020 Krimināllikuma 217.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana) subjektīvās puses noskaidrošana

Lejupielādēt