• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XIV nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām

28.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-232/2019 Krimināllikuma 143.panta pirmajā daļā (Personas mājokļa neaizskaramības pārkāpšana) paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīmes – iekļūšana - saturs

Lejupielādēt

16.05.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-3/2019 Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Lejupielādēt