• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

XI nodaļa. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi

27.12.2019. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-433/2019 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā radītā kaitējuma izvērtējums

Lejupielādēt