• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Grozījumi Krimināllikumā

12.01.2015. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-6/2015

2012.gada 13.decembra likuma „Grozījumi Krimināllikumā” pārejas noteikumu 4.punkta un 5.punkta nosacījumi par to, ka personas saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas par katru noziedzīgu nodarījumu attiecas uz tām Krimināllikuma Sevišķās daļas normām, kas paredzēja noziedzīgā nodarījuma kvalificējošo pazīmi – atkārtotību.

Lejupielādēt