• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VĒLĒŠANU TIESĪBAS; CENTRĀLĀS VĒLĒŠANU KOMISIJAS LĒMUMI

02.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2020 Centrālās vēlēšanu komisijas kompetence un tās robežas, pārbaudot iesniegtos likumprojektus

Lejupielādēt

02.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2020 Tautas likumdošanas iniciatīvas īstenošanas ietvaros iesniegta likumprojekta satura un kvalitātes prasības

Lejupielādēt

31.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2018 Saeimas deputāta kandidāta subjektīvās tiesības pārsūdzēt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu par balsu skaitīšanas protokola rezultātu apstiprināšanu

Lejupielādēt

11.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SA-2/2018 Parakstu vākšanai iesniegta likumprojekta vērtēšana atbilstoši kritērijam „pilnībā izstrādāts saturs”

Lejupielādēt

22.05.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2017 Vēlēšanu norises pārkāpumu ietekme uz mandātu sadalījumu

Lejupielādēt

31.10.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-5/2014 Saeimas vēlēšanu rezultātu pārbaude tiesā

Lejupielādēt

28.03.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-3/2014 Latvijas Republikas Satversmes 78.panta jēdziena „pilnīgi izstrādāts” interpretācija

Lejupielādēt

12.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2014 Valsts nepārtrauktības doktrīna

Lejupielādēt

11.02.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SA-1/2013 Beznosacījumu pilsonības piešķiršana nepilsoņiem; Centrālās vēlēšanu komisijas un tiesas kompetence vēlētāju likumdošanas iniciatīvas satura vērtēšanā

Lejupielādēt

28.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-5-7/1-2010 Saeimas vēlēšanu deputāta kandidāta tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt vēlēšanu iecirkņu komisiju lēmumus par balsu skaitīšanas protokolu rezultātu apstiprināšanu; ārpustiesas kārtības ievērošana

Lejupielādēt

03.11.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-5/2006 Par 9.Saeimas vēlēšanu norises tiesiskumu, vēlēšanu procesā ievērojamiem vispārējiem tiesību principiem un pamatu vēlēšanu atzīšanai par prettiesiskām

Lejupielādēt

29.11.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-468/2005 Par Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 46.panta otrās daļas interpretāciju

Lejupielādēt