• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

02.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1101/2016 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas sastādīta pārbaudes akta tiesiskā daba

Lejupielādēt