• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Valsts pārvaldes iekārta

15.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1108/2020 Ministrijas rīcības brīvība organizējot apmeklētāju pieņemšanu ar ministrijas amatpersonām

Lejupielādēt

15.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1108/2020 Administratīvās tiesas kontrolei nav pakļauts jautājums par ministra izvēli tikties un uzklausīt konkrētu personu

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2020 Valsts pārvaldes pienākums darboties sabiedrības interesēs un aizliegums rīkoties patvaļīgi

Lejupielādēt