• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Uzņēmumu reģistrs

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2020 Biedrības reģistrācijas atteikums, ja biedrības mērķis ir izmaiņas tiesiskajā regulējumā

Lejupielādēt

11.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2020 Uzņēmuma reģistra pienākums iecelt revidentu atkarības pārskata nepilnīguma dēļ

Lejupielādēt

13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020 Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

Lejupielādēt