• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pašvaldības

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020 Pašvaldības lēmuma par rīcību ar nekustamo īpašumu tiesiskā daba

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Tiesiskā daba nodarbinātības attiecībām starp pašvaldības domi un bāriņtiesas priekšsēdētāju

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Pašvaldības novērtējuma brīvība izvēloties pārvaldes amatpersonu

Lejupielādēt

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-889/2020 Azartspēļu ierobežošana un Līguma par Eiropas Savienības darbību 56.pants

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2020 Sešus gadus veca bērna uzņemšana izglītības iestādē pamatizglītības uzsākšanai

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020 Pašvaldības rīcības brīvība un tās robežas, iesaistot privātpersonu publiski tiesiskā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildē

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020 Kremācijas pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībā

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020 Teritorijas plānojuma un detālplānojuma savstarpējā mijiedarbība

Lejupielādēt

22.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2020 Pašvaldības kompetence teritorijas plānošanas jomā un pienākums ievērot teritorijas plānošanas principus

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Piesārņojuma darbību pieļaujamības regulējums un pašvaldības tiesības savā teritorijas plānojumā iekļaut aizliegumu veikt noteiktas piesārņošanas darbības

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Pašvaldības tiesības noteikt īpašas vides aizsardzības prasības ostu teritorijās

Lejupielādēt