• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Lauku atbalsta dienests

15.03.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-4/2013 Atbalsta maksājumu saņēmēja pienākums atmaksāt saņemtos atbalsta maksājumus saistību neizpildes gadījumā

Lejupielādēt