• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

VALSTS DIENESTS

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1490/2020 Ar ierēdņa kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu atmaksa

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Pašvaldības novērtējuma brīvība izvēloties pārvaldes amatpersonu

Lejupielādēt

14.08.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-885/2020 Disciplinārsodīšanas funkcijas racionāla un efektīva izmantošana valsts pārvaldē

Lejupielādēt

12.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2020 Pensijas vecumu sasniegušas personas, kura turpina pildīt amata pienākumus uz noteiktu termiņu, civildienesta attiecību izbeigšanas pamats

Lejupielādēt

12.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2020 Termiņš, kādā persona var prasīt izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja persona tiek atbrīvota no civildienesta

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-571/2020 Disciplinārlietā noskaidroto faktu izmantošana, lai personu atlaistu no amata administratīvā procesa kārtībā; Nevainojamas reputācijas zaudēšana kā pamats personas atbrīvošanai no prokurora amata

Lejupielādēt

17.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2020 Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2020 Amatpersonas kategorijas pārskatīšana

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2020 Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru amatpersonai tiek noteikta kategorija

Lejupielādēt

20.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-408/2020 Valsts amatpersonas tiesības savienot amatu ar radošo darbu

Lejupielādēt