• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vispārīgie jautājumi

16.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-209/2020 Personas izslēgšana no tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas rindas, jo tā nav brīdinājusi par savu neierašanos

Lejupielādēt