• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2019 Īres piedāvājuma paziņojums un neatbildēšanas uz to tiesiskās sekas

Lejupielādēt