• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UZRAUDZĪBA

12.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2018 Jēdziena „pārtraukums pakalpojumu sniegšanā” pirmšķietamā interpretācija

Lejupielādēt

12.02.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-903/2018 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja izvēles vispārīgais princips

Lejupielādēt