• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PUBLISKO LIETU TIESĪBAS

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020 Ostas pakalpojuma līgums un tā sniegšanas iespēju pieejamība

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020 Publiskas funkcijas veicēja rīcība nedrīkst būt patvaļīga

Lejupielādēt