• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

PUBLISKIE IEPIRKUMI

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1388/2020 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma piemērošana attiecībā uz ostas piestātņu tehnisko apsekošanu

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1173/2020 Iepirkumu uzraudzības birojā iemaksātā depozīta atmaksāšana sūdzības atsaukšanas gadījumā

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1173/2020 Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības atstāt apstrīdēšanas iesniegumu bez izskatīšanas

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1069/2020 Publisko iepirkumu atklātuma princips

Lejupielādēt

30.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-605/2020 Pretendenta paskaidrojums publiskā iepirkuma procedūrā par piedāvājuma zemo cenu

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020 Pakalpojumu publisko iepirkumu līguma nošķiršana no pakalpojuma koncesijas līguma

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-297/2020 Samērīgums publiskā iepirkuma nolikuma prasībās

Lejupielādēt

09.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2020 Publiskā iepirkuma nolikumā noteiktā iesniedzamā dokumenta satura izpratne; Piedāvājuma precizēšana

Lejupielādēt

22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020 Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

Lejupielādēt