• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Dzīvojamo māju privatizācija

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-269/2020 Īrnieka griba rīkoties ar dzīvokļa privatizācijas tiesību kā priekšnoteikums, lai cita persona iegūtu šo tiesību

Lejupielādēt