• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

POLITISKO PARTIJU FINANSĒŠANA

26.04.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-367/2017 Politiskās apvienības tiesības saņemt piešķirtā valsts finansējuma maksājumu līdz tās likvidēšanas brīdim

Lejupielādēt