• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-382/2019 Ziedojuma filantropiskais raksturs kā priekšnoteikums uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošanai; pretpienākuma apjoma noteikšana

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2019 Biedrības pienākums maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli

Lejupielādēt

08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-218/2019 Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo saimnieciskās darbības izmaksu pārbaude

Lejupielādēt