• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

01.04.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-33/2016 Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājs

Lejupielādēt