• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pievienotās vērtības nodoklis

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-464/2020 Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšana, ja netiek ievēroti muitas procedūras nosacījumi

Lejupielādēt

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-464/2020 Pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas brīdis

Lejupielādēt

13.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-403/2020 Nepatiesas informācijas sniegšana deklarācijā kā pamats nodokļa maksātāja izslēgšanai no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

Lejupielādēt

13.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-403/2020 Tiesas kompetence lēmuma par nodokļa maksātāja izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra pārbaudē

Lejupielādēt

26.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-122/2020 Nodokļu maksātāja tiesības veikt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem un šo tiesību ierobežošana

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2020 Ārvalsts uzņēmuma kļūdaini samaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2020 Darījuma esība un tā elementu noskaidrošana pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2020 Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana precēm, kas ievestas muitas procedūrā „ievešana pārstrādei”, pārsniedzot atļaujā noteikto daudzumu

Lejupielādēt

27.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2020 Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana siltumenerģijas piegādei

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2020 Personas, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pienākums reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa reģistrā, ja ir sasniegts likumā noteikto darījumu vērtības slieksnis

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2020 Nekustamo īpašumu iznomāšanas darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli

Lejupielādēt