• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Muitas nodoklis

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-165/2020 Ārējās tranzīta procedūras pabeigšana, ja daļa no precēm nav nekad nonākušas Eiropas Savienības muitas teritorijā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2020 Muitas procedūras „ievešana pārstrādāšanai” atļaujas nosacījumu pārkāpšana kā pamats muitas nodokļa parādam

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2020 Kritērija „vienlaidus šķērsgriezums” interpretācija

Lejupielādēt