• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Akcīzes nodoklis

23.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-346/2020 Pienākums maksāt akcīzes nodokli, ja akcīzes preces tiek pārvietotas atliktās nodokļa maksāšanas režīmā no Latvijas Republikas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti un tās nenonāk akcīzes preču noliktavā

Lejupielādēt