• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

NATURALIZĀCIJA, PILSONĪBAS PIEŠĶIRŠANA, UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU PIEŠĶIRŠANA, ĀRZEMNIEKU IEKĻAUŠANA TO PERSONU SARAKSTĀ, KURĀM AIZLIEGTA IECEĻOŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

31.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1263/2020 Valsts pienākums ņemt vērā cilvēktiesību aspektu, lemjot par ārzemnieka izraidīšanu

Lejupielādēt