• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

IESLODZĪTO TIESĪBAS / SODU IZPILDES TIESĪBAS

08.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2020 Ieslodzītā tiesību uz interneta resursiem ierobežošana

Lejupielādēt

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-757/2020 Ieslodzītā lūguma par soda izciešanas režīma maiņu iesniegšana ar pārstāvja starpniecību

Lejupielādēt

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-258/2020 Ieslodzītā nodrošināšana ar redzes korekcijas līdzekļiem (brillēm)

Lejupielādēt

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-258/2020 Valsts pienākuma apjoms nodrošināt ieslodzītajam medicīnisko palīdzību, ja tā nav neatliekama vai ieslodzītas necieš spēcīgas vai ilgstošas sāpes

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2020 Ieslodzītā nodrošināšana ar stomatoloģisko (zobārstniecības) palīdzību

Lejupielādēt