• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

CITI

04.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1335/2020 Psihologu sertifikācijas padomes kompetence, izskatot personas iesniegumu par psihologa rīcību

Lejupielādēt

05.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1079/2020 Ieraksta par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt

13.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1032/2020 Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršana

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-797/2020 Tiesu un Tiesu administrācijas kompetences personas datu apstrādē Tiesu informācijas sistēmā

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-444/2020 Ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav anulējamas, kamēr nav atrisināts strīds civiltiesiskā kārtībā

Lejupielādēt

04.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-434/2020 Ceļu zīmju izvietošanā ievērojamās prasības

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-270/2020 Policijas darbinieka pienākums pamatot transportlīdzekļa apskates nepieciešamību

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-219/2020 Videoreģistratora izmantošana ceļu satiksmes novērošanai savām personiskajām vajadzībām

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Tiesiskā daba un glabāšanas termiņš ekspertīzei izņemtu personas audu paraugiem

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2020 Pārtikas aprites prasību izpilde

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2020 Izcelsmes valsts norādīšana gaļas marķējumā

Lejupielādēt