• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Vārda brīvība

13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020 Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

Lejupielādēt