• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz medicīniskās palīdzības minimumu

15.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-592/2018 Veselības aprūpes pieejamība kā vērtējamais kritērijs lietā par izbraukšanas rīkojumu

Lejupielādēt