• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-441/2019 Juridiskās palīdzības nodrošināšana kā tiesību uz taisnīgu tiesu elements

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Res judicata princips un atkāpšanās no tā

Lejupielādēt