• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības uz izglītību

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2020 Sešus gadus veca bērna uzņemšana izglītības iestādē pamatizglītības uzsākšanai

Lejupielādēt