• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu un saņemt atbilstošu samaksu

14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1253/2014 Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

Lejupielādēt