• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

08.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-380/2017 Pulcēšanās brīvības ierobežojumu pārbaude, pretpasākums un tiesību godprātīgas izmantošanas princips

Lejupielādēt

06.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2017 Publisks pasākums un vārda brīvība

Lejupielādēt

03.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2017 Policijas rīcība publiskos pasākumos, nodrošinot kārtību konfrontācijas gadījumā

Lejupielādēt